FitCat.ee toitumisnõustamisteenuse kasutustingimused

 1. Teenusepakkujaks on FitCat OÜ
  1. Registrikood: 12895491
  2. Registreerimisaadress: Suur-Ameerika tn 35-24, Tallinn, Harju maakond, 10122, Eesti
  3. E-mail: info@fitcat.ee
 2. “FitCat” on registreeritud kaubamärk.
  1. Kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt on vajalik kirjalik luba.
  2. Kaubamärgi kasutamisel ilma loata võib kaubamärgi omanik küsida kompensatsiooni.
 3. FitCat OÜ pakub teenuseid vähemalt 18-aastastele isikutele.
  1. Klient kinnitab registreerides, et ta on vähemalt 18-aastane.
 4. FitCat OÜ pakub teenuseid isikutele, kes on terved ega põe ühtegi ajutist ega kroonilist haigust.
  1. FitCat OÜ soovitab enne teenuse kasutama hakkamist konsulteerida arstiga.
  2. Klient vastutab registreerides selle eest, et ta on terve.
 5. FitCat OÜ pakub personaalseid internetipõhiseid toitumissoovitusi ja soovituslikku menüüd.
  1. Teenused on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Peale liitumise aegumist teenusele ligipääs piiratakse.
 6. FitCat OÜ ei paku arstlikke teenuseid ega anna tervisepõhiseid ega arstlikke lubadusi.
 7. Kasutaja vastutab oma loodud profiili õigsuse eest, mille põhjal talle soovitusi jagatakse.
 8. Kasutaja teeb ise lõplikud toitumis otsused kasutades selleks oma parimat äranägemist.
 9. FitCat OÜ ei vastuta oma klientide toitumisalaste otsuste eest.
 10. FitCat OÜ ei vastuta kliendile tekkida võivate kahjude eest.
 11. Luues kasutajakonto leheküljel fitcat.ee annate FitCat OÜ-le õiguse töödelda teie isikuandmeid.
  1. FitCat OÜ hoiab teiepoolt sisestatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
 12. FitCat OÜ hoiab klientide andmeid privaatselt ning ei müü, jaga, ega anna üle ühelgi muul juhul kolmandatele osapooltele välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
  1. Perelahenduse klientide andmeid näidatakse teistele sama pere liikmetele peale kasutaja nõusolekut.
 13. FitCat OÜ võib kasutada klientide mittepersonaliseeritavaid andmeid turundustegevuses.
 14. FitCat OÜ võib saata registreeritud kasutajatele turundussõnumeid.
 15. FitCat OÜ jälgib oma kasutajate kasutusharjumusi kasutades küpsiseid (inglise keeles cookied) ning võib teha vastavalt harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.
  1. Kasutusharjumuste jälgimiseks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu näiteks Google või Facebook.
  2. Soovi korral võite ennast eemaldada  suunatud reklaamide näitamise süsteemist. Külastage selleks Network Advertising Initiative lehekülge.
 16. FitCat OÜ tehtavaid makseid vahendab Maksekeskus AS.
 17. FitCat OÜ teenuseid on võimalik soetada ühekordse maksega või seades sisse püsimakselepingu.
  1. Teostades püsimakselepingu seame sisse tähtajatu püsimakselepingu, mida on kliendil võimalik katkestada järgmistel tingimustel:
   1. 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest raha tagasi garantii raames (vaata kasutustingimuste punkti 18).
   2. Peale valitud lepinguperioodi lõppemist fitcat.ee koduleheküljel või läbi kirja saatmise info@fitcat.ee
   3. Kliendil on võimalik lepinguperioodi jooksul vahetada valitud pakett pikema kehtivusajaga paketi vastu.
 18. FitCat OÜ pakub raha tagasi garantiid 14 päeva jooksul peale makse tegemist või muudel seadusest tulenevatel juhtudel.
  1. Raha tagasi saamise soovi ei pea põhjendama.
  2. Raha tagasi garantii kehtib esimesele ostule uuelt kliendilt.
  3. Raha tagastatakse samale kontole millelt tehti makse. Konto võib olla pangakaart, pangakonto.
  4. Kinkekaardi tagastamise korral tagastatakse raha kinkekaardi ostjale.
  5. Raha tagasi garantii kehtib ainult ostudele läbi fitcat.ee veebilehekülje.
 19. Kõik tekstid, andmed, retseptid, postitused (edaspidi materjalid) fitcat.ee leheküljel on FitCat OÜ omand ja kaitstud autoriõigustega.
  1. Materjalide republitseerimine on lubatud vaid FitCat OÜ kirjalikul nõusolekul.
 20. Klient nõustub tema poolt FitCat OÜ avaldatud järgmiste isikuandmete: sünnipäev, kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris.
  1. AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.
  2. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
 21. Klient saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.
 22. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 23. Juhul üks tingimuste punkt ei ole seaduslik siis see ei mõjuta ülejäänud lepingu ega punktide kehtivust.

Auhinnamängude lisatingimused

 • Mängus ei või osaleda sama valdkonna professionaalsed töötajad nagu kokad, treenerid jne
 • Võitja kuulutatakse välja päev pärast kampaania lõppu.
 • Auhinnad väljastatakse samale e-maili aadressile, millelt osaleja mängust osa võttis.
 • Mängust osavõtjad kinnitavad, et saadetavad võistlustööd on nende omalooming ning ei riku kellegi autoriõigusi.
 • Võistlustööd vaatame üle enne avaldamist.
 • Mängust osavõtjad annavad FitCat OÜ’le üle oma võistlustööde kasutamise, modifitseerimise ja jagamise tähtajatud õigused, ilma täiendavat kompensatsiooni saamata.